Trwa wczytywanie produktów

RODO

Na podstawie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)oraz ustawy o ochronie danych osobowych  z dnia 10 maja 2018 r informuję, jak niżej:

 1. Administratorem Danych Osobowych podanych przez Ciebie danych jest Planet Graf s.c. Rafał Rączka, Anna Żurawska z siedzibą w 39-300 Mielec, ul. Traugutta 9d, NIP: 817-18-87-391.
 2. Planet Graf s.c. Raf
 3. ał Rączka, Anna Żurawska powołała Inspektora Ochrony Danych (IOD) w celu zapewnienia odpowiedniej ochrony danych osobowych. W celu kontaktu z IOD napisz na adres ewa.krepa@planetgraf.pl.
 4. Twoje podane przez Ciebie dane osobowe mogą być przetwarzane w następujących celach:
 • przygotowania, wysłania oraz omówienia oferty handlowej;
 • kontaktu w celu zaoferowania produktów i usług realizowanych Planet Graf s.c. Rafał Rączka, Anna Żurawska;
 • subskrypcji newslettera;
 • realizowania akcji promocyjnych (konkursy, ankiety)
 1. Twoje dane osobowe będą udostępniane tylko podmiotom upoważnionym na podstawie prawa a innym podmiotom tylko w celach administracyjno-informatycznych (obsługa baz danych, obsługa strony www, obsługa poczty e-mail).
 2. Twoje dane osobowe nie będą udostępniane do państwa trzeciego poza UE lub organizacji międzynarodowej.
 3. Twoje dane osobowe przechowywane będą najdłużej do momentu Twojego sprzeciwu lub do momentu określonego w wewnętrznych regulacjach jako moment niszczenia danych.
 4. Masz prawo do:
 5. dostępu do swoich danych,
 6. sprostowania swoich danych,
 7. przeniesienia swoich danych,
 8. usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych, jeśli są przetwarzane na podstawie Twojej zgody;
 9. złożenia skargi lub zażalenia jeśli sposób w jaki wykorzystujemy Twoje dane Ci nie odpowiada, pisz wtedy na ewa.krepa@planetgraf.pl– dołożymy wszelkich starań by zapewnić Ci odpowiednią informację w tym zakresie;
 10. wniesienia skargi do organu nadzorczego
 11. Masz prawo do cofnięcia zgody w każdym czasie poprzez kontakt na adres ewa.krepa@planetgraf.pl.
 12. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne jednakże odmowa podania danych osobowych może uniemożliwić realizację Twojego zapytania oraz celów w jakim potrzebujemy tych danych opisanych w punkcie nr 3.
 1. Planet Graf s.c. Rafał Rączka, Anna Żurawska na podstawie danych nie dokonuje profilowania.

 

 

 

P
R
o
d
u
k
t
y
Planetgraf Facebook
Planetgraf Youtube